Privacy Statement

Wij vinden het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij houden ons daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.

Gebruik van Cookies

Om onze dienst te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet alle door ons aangeboden diensten storingsvrij functioneren voor u.

Gegegevensbeveiliging

Vergelijk-Datingsites.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Vergelijk-Datingsites.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Vergelijk-Datingsites.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen over vervangen wanneer wij dit nodig achten. Bovendien gaan wij er vanuit dat u hier kennis van heeft kunnen nemen en de inhoud begrijpt. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@vergelijk-datingsites.nl.

Deze website is eenn onafhankelijke en objectieve vergelijkingssite. De verschillende datingsites worden op gelijke wijze behandeld. Het aanbod van datingsites is bij ons zeer actueel waardoor wij op elk moment een goede vergelijking kunnen maken.

Wij verkopen zelf geen producten, wij fungeren enkel als een informatieve bron. De dienst neemt u af bij de datingsite van het betreffende dienst. Voor inhoudelijke vragen over het betreffende dienst, verwijzen wij u naar de aanbieder in kwestie.